ORGANIZATORI:

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi
Clinica I Oftalmologie – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe “Sf. Spiridon” Iaşi
Fundaţia Oftalmologică “Diapreg”
Societatea Română de Oftalmologie
Societatea de Medici şi Naturalişti
Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

COMITETE:

COMITETUL DE ORGANIZARE

Prof. Dr. Dorin Chiseliță – preşedinte
Conf. Dr. Camelia Margareta Bogdănici
Şef lucr. Dr. Crenguţa Ioana Feraru
Şef lucr. Dr. Ciprian Danielescu

COMITETUL ŞTIINŢIFIC

Prof. Dr. Dorin Chiseliță
Dr. Mădălina Belibou
Dr. Paul Gînju

COMITETUL DE ORGANIZARE ȘI EVALUARE ȘTIINȚIFICĂ
al modulului dedicat asistenților medicali

Conf. Dr. Camelia Margareta Bogdănici – președinte
Asist. Univ. Dr. Anisia Alexa
Asist. Univ. Dr. Nicoleta Anton
Asist. Univ. Dr. Roxana Ciuntu
Asist. Liliana Ionescu