Ortokeratologie – metodă terapeutică alternativă în corecția miopiei 

Camelia Margareta Bogdănici, Alisa Ionela Bejan, Șt.T. Bogdănici

Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași 

Cuvinte cheie: miopie, lentila de contact Z night, topografie corneană

Scopul lucrării: Evidențierea unei metode terapeutice alternative în corecția miopiei.

Material și metodă: Pacientă în vârstă de 25 ani, studentă, cunoscută cu viciu de refracție (miopie medie), se prezintă pentru scăderea acuității vizuale, refuzul portului de ochelari, fiind în căutarea unei opțiuni convenabile de lentile de contact datorită progresiei miopiei. Pacienta este la a patra schimbare a lentilei de contact.

Rezultate: În urma stabilirii unei opțiuni favorabile pentru pacientă, și anume Ortokeratologie, s-a efectuat prescrierea lentilei de contact luându-se în calcul: refracție, corecție aeriană, topografie corneană și biometrie, lungimea axului antero-posterior ocular, pe baza acestor măsurători calculându-se parametrii optimi ai lentilelor de contact. Astfel, în urma realizării topografiei corneene s-a observat un efect excelent de aplatizare prin compresie, subțiind corneea centrală și îngroșând corneea în periferia medie (doar stroma), de asemenea o reducere a lungimii axiale în urma măsurătorilor biometrice iar din punct de vedere al refracției o reducere semnificativă a dioptriilor. Având în vedere evoluția foarte bună în timp a lentilei de contact, pacienta se declară a fi mulțumită de această metodă terapeutică.

Concluzii: Ortokeratologia este o metodă alternativă foarte bună de corecție a unor vicii de refracție, miopie în special, pentru pacienții selectați. Această metodă este de preferat în numeroase cazuri fiind un tratament complet reversibil și non invaziv pentru pacient, după portul programat al unor lentile de contact dure, pe timpul nopții.

 

Orthokeratology – an alternative therapeutic method in the correction of myopia 

Camelia Margareta Bogdănici, Alisa Ionela Bejan, Șt.T. Bogdănici

University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa” Iasi 

Keywords: myopia, Z night contact lens, corneal topography

 Aim: To highlight an alternative therapeutic method in correcting myopia.

Material and method: A 25-year-old patient, a student known for her personal pathological history with refractive error (medium myopia), coming for decreased visual acuity, refusing to wear glasses, is looking for a convenient option of Contact Lenses due to the progression of myopia. The patient is on the fourth change of contact lens.

Results: Following the initiation of an appropriate therapeutic method for the patient, Orthokeratology, which consists of wearing a gas permeable contact lens at night, with corrected vision during the day (visual acuity 1 without correction), with a completely reversible effect (without physical or chemical changes eye level) has been shown to be extremely effective. The prescription of the contact lens Z night depends on: Refraction, Correction, Corneal topography and based on these measurements, the optimal parameters of the lenses were calculated.

Therefore, tangential corneal topography is recommended to the patient, having an excellent flattening effect by compression, thinning the central cornea and thickening the cornea in the middle periphery (only the stroma). Biometric measurements were also recommended, showing a reduction in axial length that is very effective in slowing the progression of myopia. Considering the very good evolution in time of the contact lens, the patient declares herself satisfied for this therapeutical method.

Conclusions: Orthokeratology is an alternative method of correcting refractive errors, especially myopia, in addition to glasses, refractive surgery and contact lenses with daily / extended wear. It is a completely reversible and non-invasive treatment based on a temporary reduction of the refractive error by changing the curvature of the cornea after the scheduled wearing of hard contact lenses during the night. Thus, patients will not wear correction during the day, no longer needed.

 

 

 

.