Carcinomul scuamos – provocări de diagnostic

Călina-Anda Sandu2, Oana-Georgiana Maxim2, Mădălina-Ioana Belibou2, V.C. Donica2, Ioana-Alexandra Sandu1,3, Anisia-Iuliana Alexa1,2
1Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași, România
2Clinica I Oftalmologie, Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Spiridon”, Iași, România
3Clinica Geriatrie-Gerontologie, Spitalul Clinic ”Dr.C.I. Parhon”, Iași, România

Cuvinte cheie: carcinom scuamos, pterigion, diagnostic diferențial, neoplasm

Scop: Evaluarea caracteristicilor clinice, a provocărilor de diagnostic și rezultatele tratamentului la pacienții cu carcinom scuamos conjunctival in situ.
Material și metodă: Neoplasmul scuamos conjunctival este mult mai frecvent la pacienții vârstnici, de sex masculin; acest tip de tumori apare în special la nivelul limbului sclero-cornean și nu pot fi diferențiate de pterigion doar pe baza examinării clinice.
Pentru a evalua caracteristicile clinice, rezultatul modalităților de tratament și provocările întâmpinate anterior diagnosticării, prezentăm un caz clinic ce s-a adresat clinicii noastre după câteva consulturi în privat, ce au avut rezultate contradictorii. La momentul consultului, pacientul în vârstă de 72 de ani, prezenta la nivelul ochiului drept congestie conjunctivală importantă în cadranul nazal, iar la nivelul sclerei vascularizație abundentă cu traiect sinuos de la ora 2 la 4.
Rezultate: S-a practicat excizia formațiunii tumorale conjunctivale, iar piesa de rezecție a fost trimisă în vederea realizării examenului histopatologic pentru a fi stabilit un diagnostic de certitudine.
Concluzii: Cazul relatat aduce argumente asupra atenției deosebite care trebuie acordată diagnosticului diferențial al formațiunilor de suprafață oculară. În vederea unui diagnostic de certitudine se recomandă ca astfel de cazuri să fie supuse evaluării histopatologice pentru a exclude displazia și diferite tipuri de carcinom scuamocelular asociate cu un risc crescut de invazie intraoculară.

Squamocellular carcinoma – the challenges of diagnosis

Călina-Anda Sandu2, Oana-Georgiana Maxim2, Mădălina-Ioana Belibou2, V.C. Donica2, Ioana-Alexandra Sandu1,3, Anisia-Iuliana Alexa1,2
1“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania
2Ophthalmology Clinic, ”St. Spiridon” Emergency Hospital, Iasi, Romania
3Geriatrics and Gerontology Clinic, ”Dr.C.I. Parhon” Clinical Hospital, Iasi, Romania

Keywords: squamocellular carcinoma, pterygium, differential diagnosis, neoplasma

Purpose: To evaluate the clinical features, diagnostic challenges and treatment outcomes in patients with in situ squamocellular carcinoma of the conjunctiva.
Material and method: Conjunctival squamous cell carcinoma is much more common in elderly, male patients; this type of tumor occurs especially on the limbus and cannot be differentiated from pterygium solely on the basis of clinical examination.
In order to evaluate the clinical characteristics, the result of treatment options and the challenges encountered before the diagnosis, we present a clinical case that was addressed to our clinic after several private consultations, which had contradictory results. At the time of the consultation, the 72-year-old patient presented at the right eye an important conjunctival congestion in the nasal quadrant and an abundant vascularization on the sclera with sinuous trajectory from 2 to 4 o’clock.
Results: We performed the excision of the conjunctival tumor formation and the resection piece was sent to histopathological examination in order to establish the accuracy of diagnosis.
Conclusions: The reported case highlights the importance that has to be paid to the differential diagnosis of ocular surface formations. For a diagnostic certainty, it is recommended that on such cases to perform a histopathological examination to rule out dysplasia and different types of squamous cell carcinoma associated with an increased risk of intraocular invasion.