Corioretinopatie seroasă centrală 

Anca-Paraschiva Rusu, M. Giurgică

Clinica I Oftalmologie, Spitalul Clinic Județean de Urgențe ”Sf. Spiridon”, Iași, România 

Cuvinte cheie: decolare seroasă a retinei neurosenzoriale, corticosteroizi, astm bronșic alergic 

Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 35 ani cunoscut cu astm bronșic alergic, aflat sub tratament cronic cu corticosteroid inhalator. Se adresează Clinicii I Oftalmologie acuzând scăderea acuității vizuale și metamorfopsii la OD, simptomatologie ce a debutat brusc, în urmă cu o săptămână. Examenul oftalmologic corelat cu aspectul caracteristic pe OCT și AGF, stabilește diagnosticul AO: Corioretinopatie seroasă centrală corticosteroid indusă. La OS se efectuează fotocoagularea laser a punctului de fugă, iar la OD se decide administrarea intravitreană de agenți anti-VEGF. Evoluția a fost favorabilă, prognosticul vizual pe termen scurt este bun, iar pe termen lung este rezervat ca urmare a riscului de recidive din cauza terapiei cronice cu corticosteroid. Pacientul necesită monitorizare pe termen lung pentru prevenirea, depistarea și tratarea precoce a complicațiilor. 

Central Serous Chorioretinopathy 

Anca-Paraschiva Rusu, M. Giurgică

Clinic I Ophtalmology ”St. Spiridon” Emergency Clinical Hospital Iasi, Romania 

Keywords: serous detachment of the neurosensory retina, allergic asthma, corticosteroids

 

We present the case of a 35-year-old patient known with allergic asthma, under chronic treatment with inhaled corticosteroid. He was referred to the Ophthalmology Clinic accusing the decrease of visual acuity and metamorphopsia at RE, symptomatology that started suddenly, a week ago. Ophthalmologic examination correlated with the characteristic appearance on OCT and AGF, establishes the diagnosis of BE: Corticosteroid-induced central serous chorioretinopathy. At the LE laser photocoagulation of the leakage spot is performed, and at the RE intravitreal anti-VEGF agents are administrated. The evolution was favorable, the short-term visual prognosis is good, and the long-term one is reserved due to the risk of recurrences in consequence to chronic corticosteroid therapy. The patient needs long-term monitoring to prevent, detect and treat complications early.