Glaucomul pediatric tardiv și foseta colobomatoasă

Oana Georgiana Maxim2, Călina-Anda Sandu2, Mădălina Belibou2, Alina-Florentina Nagherneac2, R. Doliscinschi3, Anisia-Iuliana Alexa1,2
1Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași, România
2Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Spiridon”, Clinica I Oftalmologie, Iași, România
3Clinica “Sf. Andrei”, Piatra Neamț, România

Cuvinte cheie: glaucom congenital, foseta colobomatoasă

Scop: Relatarea asocierii dintre stabilirea diagnosticului de glaucom pediatric tardiv și foseta colobomatoasă.
Material și metode: Pacient în vârstă de 11 ani se internează în urgență pentru scăderea acuității vizuale OD și cefalee frontală cu debut neprecizat. În urma evaluării clinice, presiunea intraoculară OD a fost de 44 mmHg, iar examinarea FOOD a relevat o excavație profundă a discului optic, cu aspect de fosetă colobomatoasă și vase retiniene îngroșate, cu traiect tortuos – aspect ce a ridicat suspiciunea prezenței unei mase intracraniene expansive compresive.
Rezultate: Aspectul normal al CT cranio-cerebral cu substanță de contrast și răspunsul favorabil la tratamentul topic cu prostaglandine au stabilit diagnosticul de glaucom congenital tardiv.
Concluzii: Acest caz se particularizează prin debutul tardiv și unilateral al glaucomului ce coincide cu aspectul particular al discului optic de fosta colobomatoasă, neexistând însă o legătură între cele două patologii.

Late-onset pediatric glaucoma and optic disc coloboma

Oana Georgiana Maxim2, Călina-Anda Sandu2, Mădălina Belibou2, Alina-Florentina Nagherneac2, R. Doliscinschi3, Anisia-Iuliana Alexa1,2
1“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania
2Ophtalmology Department, “St. Spiridon” Emergency Clinical Hospital, Iasi, Romania
3“St. Andrei” Clinic, Piatra Neamt, Romania

Keywords: congenital glaucoma, optic disc coloboma

Purpose: To report the association between the diagnosis of late-onset pediatric glaucoma and optic disc coloboma.
Material and methods: An 11-year-old patient was emergency hospitalized for decreased visual acuity RE and frontal headache with unspecified onset. Following clinical evaluation, the intraocular pressure RE was 44 mmHg and examination of the retina revealed a deep excavation of the optic disc, with the appearance of optic disc coloboma and thickened retinal vessels with a tortuous trajectory – aspect that raised the suspicion of the presence of an expansive compressive intracranial mass.
Results: Normal appearance of contrast enhanced cranial and brain CT and favourable response to topical prostaglandin treatment established the diagnosis of late-onset congenital glaucoma.
Conclusions: The attention of this case is drawn by the unilaterality and late-onset of glaucoma that coincides with the particular appearance of the optic disc coloboma, but with no connection between the two pathologies.