Dificultăți de diagnostic în vasculita retiniană

Alexandra Teclici, Ionela Nechita-Dumitriu, Cristina Roca, Rami Monem, Diana Săndulache, Nicoleta Anton
Clinica I Oftalmologie, Spitalul “Sf. Spiridon” Iași, România

Cuvinte cheie: vasculită retiniană, edem papilar, sindrom mieloproliferativ

Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 43 de ani, cunoscută fără antecedente personale patologice, care se prezintă în clinica de oftalmologie acuzând scăderea progresivă a acuității vizuale a ambilor ochi la diferență de 3 ani.
Primul episod se prezintă cu modificări la FOOS, la care se observă cu dificultate din cauza vitrosului încărcat, o membrană fibroasă ce pleacă de la nivelul discului optic spre arcadele vasculare și vene întencuite, întrerupte în periferie. Evoluția este favorabilă sub corticoterapie sistemică. 3 ani mai târziu pacienta acuză scăderea acuității vizuale a ambilor ochi, mai importantă la ochiul drept. Examenul fundului de ochi AO are aspect de nevrită optică juxtabulbară, vasculită retiniană ocluzivă, edem macular. Testările paraclinice de pe parcursul internărilor relevă sindrom mieloproliferativ fără alte boli sistemice asociate. Terapia sistemică cu corticosteroizi și hidroxiuree nu ameliorează simptomatologia.
Aspectul de vasculită retiniană pledează pentru un tablou etiologic variat, cu dificultăți în stabilirea diagnosticului și a managementului terapeutic.

Diagnostic difficulties in retinal vasculitis

Alexandra Teclici, Ionela Nechita-Dumitriu, Cristina Roca, Rami Monem, Diana Săndulache, Nicoleta Anton
1st Ophthalmology Clinic, “St. Spiridon” Hospital, Iasi, Romania

We present the case of a 43-year-old female patient, known without a personal pathological history, who presents to the ophthalmology clinic accusing progressive decrease of the visual acuity in both eyes at a 3 years difference.
The first episode presents with retinal changes in the left eye, which are difficult to observe due to a vitreous haze, a fibrous membrane that spreads from the optic disc to the vascular branches and sheathed veins, interrupted in the periphery. The evolution is favorable under systemic corticosteroid therapy. 3 years later, the patient complains of decreased visual acuity in both eyes, more severe in the right eye. Fundus exam shows juxtabulbar optic nevritis, occlusive retinal vasculitis and macular oedema in both eyes. Blood studies showed myeloproliferative syndrome without other associated systemic diseases. Systemic therapy with corticosteroids and hydroxyurea does not improve symptoms.
The aspect of retinal vasculitis pleads for a varied etiological picture, with difficulties in establishing the diagnosis and the therapeutic management.