Evaluare imagistică a complicaţiior oftalmologice în tuberculoză

V. Cocarcea, B. Schilnic, Elena Moghîldea, Stela Josan, Verginia Tarnaruţchii, Silvia Tudos, Aliona Tornea, Elena Cepoida
C.M.F. ”Galaxia”

Cuvinte cheie: examen imagistic, afecţiuni oftalmice, tuberculoză

Obiectiv: Aprecierea manifestărilor imagistice ale complicaţiilor oftalmologice în tuberculoză.
Material şi metode: Pe parcurs a 10 ani, 2010-2019 în cadrul serviciului radiologic C.M.F. ”Galaxia” au fost depistaţi 12 pacienţi, 7 femei şi 5 bărbaţi, cu diferite manifestări oftalmologice ale tuberculozei. În lotul selectat au predominat pacienţii tineri, cu vârsta inclusă între 17 şi 32 de ani.
Rezultate: Cu toate că afectarea oftalmologică din cauza tuberculozei este o problemă relativ rar întâlnită de către oftalmolog practic, evaluare imagistică poate contribui la diagnosticul corect atât în caz de afectare oculară directă, cât şi atingerea nervilor optice. Atenţie deosebită se acordă pacienţilor din ţări cu rata majoră de îmbolnăvire cu tuberculoză. Considerând afectarea predilectă a ţesuturilor moi MRI este o metodă de primă alegere, iar în caz de eventual tuberculom calcar este solicitat examen prin CT. Însă, pacienţii adresaţi primar cu suspecţie la tuberculoză, sunt îndreptaţi pentru evaluare prin metode radiologice convenţionale: radiografia orbitei, craniului şi toracică. Din 12 pacienţi investigaţi la 9 persoane a fost depistată voalarea orbitei cauzată de inflamaţie cronică tuberculoasă (prezentare clinică s-a caracterizat prin uveită, corioidita multifocală sau iridociclită granulomatoasă), iar la alţi trei pacienţi – modificările câmpurilor vizuale şi/sau reducerea acuităţii vizuale cauzată de compresie externă a nervilor optici de către un tuberculom calcar. Pentru structurile osoase adiacente procesului specific a fost caracteristică osteoporoza şi modificări inflamatorii unilaterale cu evoluţie trenantă. Prin intermediul examenului radiologic convenţional tuberculoza pulmonară a fost depistată ca sursă primară a infecţiei la 10 persoane şi încă la 2 pacienţi a fost depistată tuberculoza osoasă. Confirmare de laborator a infecţiei tuberculoase a fost primită la 4 pacienţi.
Concluzii: Patologia oftalmologică cauzată de tuberculoză este relativ rară şi se manifestă fie prin afecare directă a structurilor oculare (uveită, corioidita multifocală, iridociclită granulomatoasă), fie prin leziunile directe sau indirecte (ex. compresie externă) a nervilor optice. Examenul imagistic secvenţial este necesar pentru precizarea diagnosticului cu indicaţie consecutivă a terapiei antituberculoase.

Imaging of ocular complications in tuberculosis

V. Cocarcea, B. Schilnic, Elena Moghîldea, Stela Josan, Verginia Tarnaruţchii, Silvia Tudos, Aliona Tornea, Elena Cepoida
F.M.C. ”Galaxia”

Keywords: imaging examination, ophthalmic diseases, tuberculosis

Objective: Assessment of the imaging manifestations of ophthalmic complications in tuberculosis
Material and methods: During 10 years, 2010-2019, at radiological service F.M.C. “Galaxia” were detected 12 patients, 7 women and 5 men, with various ophthalmic manifestations of tuberculosis. The selected group was dominated by young patients, aged between 17 and 32 years.
Results: Although ophthalmic complications produced by tuberculosis are a relatively rare problem encountered by a practical ophthalmologist, imaging evaluation can contribute to the correct diagnosis in both direct eye damage and secondary optic nerve lesions. Particular attention is paid to such patients in countries with a high rate of tuberculosis. Considering the favorite involvement of soft tissues, MRI is eventually a method of first choice, but in case of possible calcareous tuberculoma, a CT examination is required. However, patients who are primarily suspected of having tuberculosis are referred for evaluation by conventional radiological methods: orbital, skull and chest radiographs. Among 12 investigated patients in 9 persons there was determined a veilage of the orbit caused by chronic tuberculous inflammation (clinical presentation was characterized by uveitis, multifocal choroiditis or granulomatous iridocyclitis), and in three other patients – there were detected changes in visual fields and/or reduction of visual acuity caused by external compression of the optic nerves by a calcareous tuberculoma. Osteoporosis and unilateral inflammatory changes with continuing evolution were characteristic for bone structures adjacent to the specific process. Conventional chest X ray diagnosed pulmonary tuberculosis as the primary source of infection in 10 persons. Two other patients suffered from bone tuberculosis. Laboratory confirmation of tuberculosis infection was received in 4 patients.
Conclusions: Ophthalmic pathology caused by tuberculosis is relatively rare and presents either by direct damage to the ocular structures (uveitis, multifocal chorioiditis, granulomatous iridocyclitis), or by direct or indirect lesions (ex. external compression) of the optic nerves. Sequential imaging examination is necessary to determine the diagnosis with consecutive indication of antituberculosis therapy.