TEMATICA RAO 2022

TEMATICA ȘTIINȚIFICĂ

A 59-a Reuniune Anuală a Oftalmologilor:
Oftalmologia pentru toate vârstele 

A 4-a ediție a Conferinței Naționale de Oftalmogenetică:
Actualități în oftalmogenetică

A 16-a Reuniune Oftalmologică a Asistenţilor Medicali:
Îngrijirea pacientului cu retinopatie diabetică

CONTACTEAZĂ OPERATORUL RAO 2023:

1 + 15 =

OPERATORUL RAO 2023:

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@rao-iasi.ro
Website: www.eventernet.ro

PARTENERI MEDIA:

ATRACȚII TURISTICE

ATRACȚII TURISTICE

PALATUL CULTURII

A fost inaugurat, în 1926, de către Ferdinand de Hohenzollern. Realizat după planurile arhitectului I.D. Berindei, construcţia Palatului a durat două decenii. Monumentul a fost ridicat pe ruinele vechii curţi domneşti (1434), reconstruită în stil neoclasic de prinţul Alexandru Moruzi (1806-1812).
Stilul palatului e neogotic flamboyant, cu detalii ornamentale, cu elemente heraldice în exterior.
Elementele de interes turistic sunt: Sala gotică, unde se poate admira mozaicul ce reprezintă un “bestiarum” medieval (grifoni, acvile bicefale, lei).
Sala “Voievozilor” se află la etaj şi conţine, în medalioane, portretele domnilor Moldovei şi ale regilor României. Tot la etajul I se află sala “Henri Coandă”, ale cărei lambriuri au fost executate după un proiect al marelui savant. Orologiul cu carillon, instalat în turnul central, este format dintr-un ansamblu de opt clopote care reproduc, din oră în oră, “Hora Unirii”.
Astăzi Palatul Culturii din Iaşi este sediul Complexului Muzeal Naţional “Moldova” Iaşi şi cuprinde: Muzeul de Istorie al Moldovei, Muzeul Etnografic al Moldovei, Muzeul de Artă, Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii Ştefan Procopiu.

BOJDEUCA “ION CREANGĂ”

Bojdeuca Ion Creangă a fost construită înainte de 1850, în mahalaua Țicăului, numită şi “Valea Plîngerii”. Povestitorul Ion Creangă a locuit aici din 1872 până în 1889, anul morţii sale (în ajunul Anului Nou).
În 1879 aici a fost găzduit câteva luni şi Mihai Eminescu. Bojdeuca a devenit muzeu în 1918, fiind cea dintâi casă memorială din ţară.
În 1989, cu ocazia centenarului morţii scriitorului, s-a inaugurat alături de bojdeuca o spaţioasă clădire în care se află expoziţia documentară.

MITROPOLIA MOLDOVEI ŞI A BUCOVINEI

Ideea înălţării unei biserici mai mari, monumentale, la Iaşi, aparţine Mitropolitului Veniamin Costachi. Hrisovul domnesc din 8 august 1826, privind lucrările de proiectare şi construire a noii biserici, este actul de naştere al Catedralei mitropolitane. S-a lucrat mai întâi între anii 1833 şi 1839, după planurile arhitectilor Freywald şi Bucher, însă datorită căderii bolţii centrale, biserica rămâne în ruină până în anul 1880.
Arhitectul Alexandru Orascu, rectorul Universităţii Bucureşti, va reface proiectul măreţei biserici, renunţând la imensa cupolă centrală, iar pictura va fi realizată de maestrul Gheorghe Tatarascu. Sfinţirea Catedralei, la 23 aprilie 1887, a fost un eveniment naţional, la ceremonie luând parte şi regele Carol I.
Din anul 1889 a fost adusă, de la biserica Sf. Trei Ierarhi, racla cu moaştele Cuvioasei Paraschiva, ocrotitoarea Moldovei.

PALATUL ROZNOVANU

Actualul sediu al primăriei, fostul Palat Roznovanu, este situat în inima Iaşului, în apropierea celor mai semnificative monumente ale oraşului. Clădirea impresionantă prin somptuozitate şi fastul interioarelor, a fost construită în deceniile 7 – 10 ale sec. XVIII-lea şi restaurată între 1830 – 1833 de către cunoscutul arhitect Johan Freywald, cel care a proiectat şi Catedrala Metropolitană.
În 1892 Palatul Roznovanu va fi folosit ca resedinţă temporară a familiei regale, o parte din spaţiu fiind alocat autorităţilor locale. Clădirea a jucat un rol deosebit pe scena istoriei mai ales în Primul razboi mondial, între 1916 – 1918 când a găzduit sediile ministerelor ale conducerii politice refugiate de la Bucureşti. În încăperea în care se află acum Cabinetul Primarului îşi avea biroul M.S. Regele Ferdinand, iar în actuala Sală de şedinţe a Consiliului Local s-a întrunit în 1918 Consiliul de Război al României.

TEATRU NAŢIONAL “VASILE ALECSANDRI”

Construită în Iaşi, pe locul vechii primării, între anii 1894 şi 1896, clădirea Teatrului Naţional este considerată a fi cel mai vechi şi cel mai frumos lăcaş de acest gen din ţară. Planurile clădirii aparţin celebrilor arhitecţi vienezi Fellner şi Helmer, ce au proiectat construcţii similare din Viena, Praga, Odessa, Zurich.
Inaugurată odată cu teatrul, uzina electrică a acestuia a marcat începutul iluminatului electric la Iaşi.
În anul 1956, cu prilejul aniversării a 140 de ani de la primul spectacol în limba română, teatrul ieşean primeşte numele marelui poet, dramaturg şi om de cultură Vasile Alecsandri (1821 – 1890).
Clădirea Teatrului Naţional este o veritabilă bijuterie arhitectonică adăpostind adevărate monumente de artă: Cortina pictată în 1896 de meşterul vienez M. Lenz şi terminată de unul din discipoli; Cortina de fier, pictată de Al. Goltz, cu motive ornamentale dispuse simetric; Plafonul pictat de Al. Goltz, în culori pastelate, reprezintă alegorii paradisiace, fiind ilustrat cu nimfe şi îngeri şi încadrat în stucatura rococo; Candelabrul din cristal de Veneţia cu 109 becuri.
În prezent această clădire găzduieşte şi Opera Română.

BIBLIOTECA CENTRAL UNIVERSITARĂ

Edificiul, construit între anii 1930-1934, a fost proiectat de arhitectul Constantin Jotzu şi construit de inginerul Emil Prager.
Iniţial, clădirea trebuia să fie sediul Fundaţiei Universitare Ferdinand – Ferdinand I Hohenzollern-Sigmaringen Rege al României între anii 1914-1927.
La 1 Septembrie 1945 clădirea a fost cedată Bibliotecii Centrale Universitare, instituţie fondată în 1839. În 1948, statul român a decis administrarea întregului patrimoniu al Fundaţiei de câtre Universitatea din Iaşi.
În prezent, Biblioteca Centrală Universitară, una din cele patru biblioteci centrale din România, deţine una din cele mai impresionante colecţii de cărţi vechi.

CASA DOSOFTEI

“Casa Dosoftei”, cunoscută şi sub denumirea de “Casa cu arcade”, datorită celor cinci arcade de pe faţada principală, a făcut parte iniţial din zidul nordic de incintă al Bisericii Sfântul Nicolae Domnesc, biserica zidită de domnitorul Ştefan cel Mare, între anii 1491-1492. Clădirea cu aspect arhaic a fost definitivată în a doua jumătate a secolului al XVII-lea.
Casa Dosoftei găzduieşte astăzi Departamentul de Literatură Română Veche al Muzeului de Literatură Română unde pot fi văzute numeroase exponate originale, între care şi cel mai vechi manuscris conţinând Letopisetul atribuit lui Grigore Ureche.
În anul 2004, frumoasa “Casa Dosoftei” a fost inclusă pe “Lista monumentelor istorice” din judeţul Iaşi.

GRĂDINA BOTANICĂ

Prima gradină, înfiinţată în 1856 de Anastasie Fătu, a existat până la moartea creatorului ei, în 1886, când terenul a fost vândut de către urmaşii lui.
În 1873, Societatea de Medici şi Naturalişti din Iaşi înfiinţează o a doua gradină botanică, în apropiere de cea veche. Sarcina de organizare a acesteia revine lui Dimitrie Brandza, iar majoritatea plantelor au fost donate de către Anastasie Fătu. Unele dintre plantele cultivate atunci mai există şi astăzi, în curtea Muzeului de Istorie Naturală.
Astfel, în 1921, profesorul Al. Popovici înfiinţează o gradină botanică nouă în spatele clădirii Universităţii noi, unde construieşte şi mici sere, folosite pentru creşterea plantelor tropicale. Această locaţie se păstrează pentru mai bine de 40 de ani, până în 1963. În acest an se hotărăşte mutarea grădinii în spaţiul actual, pe Dealul Copoului, sub supravegherea profesorului Emilian Topa, pentru ca aceasta să satisfacă cerinţele de învăţământ.
Astăzi, Gradina Botanică din Iaşi acoperă o suprafaţă de aproximativ 100 de hectare, fiind una din cele mai mari din lume.

MĂNĂSTIREA “TREI IERARHI”

Mănăstirea “Sf. Trei Ierarhi” este cea mai frumoasă ctitorie a domnului Țării Moldovei, Vasile Lupu, o adevarată simfonie a artelor în rugăciune, construită între anii 1637-1639.
Actuala înfăţisare a mănăstirii este rezultatul lucrărilor de restaurare ale arhitectului Andre Lecomte de Nouy, desfăşurate în perioada 1882 -1904. Ornamentele exterioare, care acoperă edificiul în întregime şi care au fost iniţial aurite, combină elemente turceşti, arabe, georgiene, armene şi persiene cu motive arhitecturale româneşti într-o superbă dantelarie în piatră. Pot fi numărate peste 30 de registre de motive decorative, care nu se repetă.
În interiorul mănăstirii sunt înhumate mai multe personalităţi de rang domnesc: Tudosca, prima soţie a lui Vasile Lupu, şi Ştefan-Vodă, fiul lor; Dimitrie Cantemir, principele cărturar (1710-1711), precum şi Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor al Principatelor Unite (1859-1866).

UNIVERSITATEA “AL. I. CUZA”

Universitatea Alexandru Ioan Cuza, fondată la data de 26 octombrie 1860, este cea mai veche universitate din România.
Clădirea actuală a universităţii a fost construită între anii 1893 şi 1897 după planurile arhitectului Louis Blanc şi inaugurată în prezenţa regelui Carol I şi a reginei Elisabeta.
Clădirea este o îmbinare a stilurilor clasic şi baroc, monumentala sa intrare ducând în faimoasa “Sala a Paşilor Pierduţi”, decorată cu picturi realizate de către Sabin Bălaşa.
În faţa universităţii se găsesc statuile lui A.D.Xenopol, sculptată de C.Baraschi, şi a lui M. Kogălniceanu, lucrare aparţinând sculptorului W.Hegel.

CONTACTEAZĂ OPERATORUL RAO 2023:

7 + 12 =

OPERATORUL RAO 2023:

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@rao-iasi.ro
Website: www.eventernet.ro

PARTENERI MEDIA:

DATE ISTORICE

DATE ISTORICE

Oraşul Iaşi a fost menţionat pentru prima oară într-un privilegiu comercial emis în 1408 de domnul Moldovei Alexandru cel Bun. Totuşi, deoarece existau clădiri mai vechi de această dată (spre exemplu presupusa Biserică armeană costruită în 1395), se crede că oraşul este mult mai vechi, cel puţin cu câteva decenii, de această dată.
În 1564, domnitorul Alexandru Lăpuşneanu a mutat aici capitala Moldovei de la Suceava. În 1640, Vasile Lupu a înfiinţat aici prima şcoală în limba română şi o tipografie în biserica Trei Ierarhi. În 1643, prima carte tipărită în Moldova a apărut la Iaşi.
Oraşul a fost incendiat de tătari în 1513, de otomani în 1538, şi de ruşi în 1686. În 1734, a fost afectat de o epidemie. Prin Pacea de la Iaşi, cel de-al şaselea război ruso-turc a luat sfârşit în 1792. În 1822, turcii au luat cu asalt oraşul, pentru a potoli revoluţionarii greci ai Eteriei, conduşi de Alexandru Ipsilanti.
Între 1565 şi 1859, oraşul a fost capitala Moldovei, apoi, între 1859 şi 1862, atât Iaşi cât şi Bucureşti au fost capitalele de facto ale Principatelor Unite ale Moldovei şi Valahiei. În 1862, când uniunea celor două principate a devenit deplină, sub numele de România, capitala ţării a fost stabilită la Bucureşti. Pentru a compensa pierderile provocate oraşului în 1861, prin schimbarea sediului guvernului, s-a votat plata a 148.150 lei oraşului, dar acest lucru nu s-a întâmplat niciodată.
După 1860, clădirile de lemn şi chirpici au fost înlocuite treptat de cele din piatră şi caramidă, şi reţeaua de străzi îmbunătăţită. Au fost construite edificii noi, precum Palatul Culturii, Teatrul Naţional sau Universitatea “Al.I. Cuza”.

În timpul primului război mondial, pentru doi ani, Iaşi a fost capitala României neocupate, după ce Bucureşti a căzut în mâinile Puterilor Centrale la 6 decembrie 1916. În noiembrie 1918, capitala a redevenit oraşului Bucureşti.

Al doilea război mondial a reprezentat o perioadă neagră în istoria ieşeană. În timpul regimului Antonescu, Pogromul de la Iaşi din 27-29 iunie 1941 a fost printre cele mai grave evenimente de acest fel din lume, prea puţin cunoscut ieşenilor înşişi atât înainte, cât şi după Revoluţia română din 1989. În mai 1944, oraşul a fost scena unor lupte grele între forţele româno-germane şi Armata roşie, zile în care o mare parte din zonele istorice ale oraşului a fost distrusă.

Faimoasa divizie de elită Panzergrenadier „Großdeutschland” a obţinut o victorie importantă asupra sovieticilor la Bătălia de la Târgu Frumos, în apropiere de Iaşi. În iulie, Iaşul era ocupat de forţele staliniste.

În perioada postbelică oraşul a continuat să se dezvolte, construindu-se noi cartiere şi întreprinderi industriale. După căderea comunismului, oraşul a rămas cel mai important centru cultural din afara arcului carpatic, dupǎ Bucureşti.

Iaşul ar putea obţine titlul de “oraş iniţiator al Revoluţiei din decembrie 1989”, prin ordonanţa guvernamentală, în 14 decembrie ’89 mai mulţi ieşeni fiind arestaţi de securitate pentru că organizaseră o manifestaţie impotriva regimului comunist. Semnalul revoltei trebuia să fie dat de clopotele Mitropoliei. Planul revoluţionarilor a fost însă aflat de Securitate. La momentul fixat, Piaţa Unirii era strict supravegheată de miliţieni şi securişti în civil, care au împiedicat orice manifestaţie, iar membrii Frontului Popular au fost arestaţi. Ei au fost eliberaţi câteva zile mai târziu, în 22 decembrie 1989.

CONTACTEAZĂ OPERATORUL RAO 2023:

2 + 6 =

OPERATORUL RAO 2023:

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@rao-iasi.ro
Website: www.eventernet.ro

PARTENERI MEDIA:

IAŞI – INFORMAȚII GENERALE

IAŞI – INFORMAȚII GENERALE

Iaşi este un oraş al marilor idei, al primei mari uniri, al primului spectacol de teatru în limba română şi al primului muzeu literar memorial (Bojdeuca din Țicău). Făra îndoială Iaşul reprezintă în continuare capitala culturală a ţării.
Iaşiul a fost capitală în perioada 1564-1859, una dintre cele două capitale ale Principatelor Unite între 1859-1862 şi a fost resedinţa autorităţilor centrale ale Regatului României în timpul Primului Război Mondial în timpul ocupaţiei germane a Bucureştiului.

ISTORIE

În preistorie pe teritoriul judeţului Iaşi înflorea binecunoscuta cultură Cucuteni, înfluenţată apoi de triburile dacice, civilizaţiile greacă, romană şi bizantină.

Cercetările arheologice au dus la descoperirea unor amfore romane în strada Ciurchi, în zona viilor din Copou şi la câţiva km de Iaşi, la Holboca. De asemenea, s-au descoperit monede imperiale romane lângă Dealul Cetăţuia. La Valea Lupului s-au descoperit morminte sarmatice, vase dacice şi obiecte de podoabă. Din perioada de trecere spre feudalism s-au identificat pe teritoriul Iaşiului, 19 aşezări cu resturi de locuire din sec. IV, neîntărite. Locuinţele erau colibe de suprafaţă şi bordeie.

Oraşul Iaşi a fost menţionat pentru prima oară într-un privilegiu comercial (acordat negustorilor din Liov), emis în 1408 de domnul Moldovei Alexandru cel Bun. Deoarece existau clădiri mai vechi de această dată (spre exemplu presupusa Biserică armeană construită în 1395), se crede că oraşul este mult mai vechi, cel puţin cu câteva decenii înainte de această dată, fapt dovedit şi de zidurile Curţii Domneşti.
De-a lungul istoriei sale, oraşul a fost martorul mai multor evenimente importante dintre care amintim:

 • 1600 – Mihai Viteazul a consfinţit la Iaşi unirea Moldovei, Țării Româneşti şi a Transilvaniei
 • 1816 – prima reprezentaţie de teatru în limba română, Mirtil şi Hloe, jucată în casa hatmanului Constantin Ghica (27 decembrie)
 • 1830 – este înfiinţată prima bibliotecă publică din Moldova, Biblioteca Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iaşi
 • 1833 – a luat fiinţă cea mai veche societate ştiinţifică românească: Societatea de Medici şi Naturalişti din Iaşi (18 martie)
 • 1834 – Gheorghe Asachi scrie prima lucrare dramatică românească inspirată din istoria naţională, cu ocazia încoronării lui Mihail Sturdza: Dragoş, întâiul domn suveran al Moldovei.(26 august)
 • 1834 – primul muzeu de acest gen din România: Muzeul de Istorie Naturală din Iaşi în fosta Casă Ruset (4 februarie)
 • 1835 – Academia Mihaileană, prima instituţie modernă de învăţământ superior din Moldova, precursoare a Universităţii din Iaşi
 • 1840 – primul Teatru Naţional din România, sub direcţiunea lui Costache Negruzzi, Vasile Alecsandri şi Mihail Kogălniceanu (conducerea trupei româneşti: Costache Caragiali)
 • 1840 – apare revista Dacia literară, considerată prima tribună literară românească de prestigiu, sub conducerea lui Mihail Kogălniceanu (19 martie)
 • 1848 – reprezentaţia primei operete româneşti, Baba Harca de Alexandru Flechtenmacher (26 decembrie)
 • 1848 – Iaşul este iniţiatorul Revoluţiei de la 1848, care s-a extins ulterior pe întreg teritoriul românesc
 • 1856 – prima Gradină Botanică din România
 • 1859 – prima Universitate de Medicină din România
 • 1860 – inaugurarea Universităţii din Iaşi, prima universitate română, în clădirea actualei Universităţi de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa” (26 octombrie)
 • 1887 – prima publicaţie medicală din România: Revista Medico-Chirurgicală
 • 1918 – inaugurarea primei case memoriale din România: Bojdeuca lui Ion Creangă

VIAȚA CULTURALĂ

Odată cu stabilirea capitalei Moldovei la Iaşi, acesta cunoaşte o dezvoltare accelerată pe toate planurile, urban, comercial şi cultural. Astfel în secolul al XVI-lea, Despot Vodă inaugurează în Iaşi “Şcoala latină de la Cotnari”, instituţie care a promovat studiile de latină nu numai în Iaşi şi în întreaga Moldova, ci în întreg spaţiul românesc.

În anul 1641 la Iaşi se înfiinţează “Academia Vasiliană” şi prima tipografie din Moldova, în timpul domniei lui Vasile Lupu (1634 – 1653). În anul 1646 Mitropolitul Varlaam publică la Iaşi “Cazania” sau “Carte românească de învăţătură”. Tot în acest an apare primul cod de legi în limba româna.
La 18 martie 1833, la Iaşi s-a înfiinţat prima societate ştiinţifică românească şi anume Societatea de Medici şi Naturalişti. Sediul acesteia este în casa Roset, clădirea în care se găseşte şi Muzeul de Istorie Naturală din Iaşi, muzeu înfiinţat în 1834.
În anul 1835 la Iaşi este înfiinţată „Academia Mihăileană”, în anul 1836 se înfiinţează Conservatorul Filarmonic Dramatic din Iaşi, iar în anul 1860 este înfiinţată Universitatea „Al. I. Cuza”. Celebra tragediană Agatha Bârsescu a fost una din profesoarele de la Conservatorul din Iaşi.
În anul 1863 este constituită Societatea cultural-literară „Junimea”, în cadrul căreia s-au afirmat cele mai mari personalităţi ale culturii româneşti: Mihai Eminescu, Titu Maiorescu, Costache Negruzzi, Ion Creangă, A.D. Xenopol, Vasile Alecsandri, Ioan Slavici, Ion Luca Caragiale şi alţii.
În continuare Iaşiul cunoaşte o viaţă literară efervescentă, prin scriitorii care au trăit şi au creat aici. Străzile oraşului au fost străbătute de nume strălucite ale culturii româneşti cum sunt Mihai Eminescu, Ion Creangă, Titu Maiorescu, Costache Negruzzi, Ionel Teodoreanu, Otilia Cazimir, George Topârceanu, Nicolae Gane, Mihai Codreanu şi alţii. Aici a trăit o mare parte a vieţii Mihai Sadoveanu şi a compus o parte din opera sa, în „castelul din Copou”.

EDUCAȚIE

În oraş, pe dealul Copoului, se află cea mai veche universitate din România, Universitatea din Iaşi, numită azi şi Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”. Întemeiată în 1860 prin decret de către principele Alexandru Ioan Cuza, continuatoare a vechii Academii Mihăilene, universitatea are astăzi 15 facultăţi, cu peste 40.000 de studenţi. Clădirea principală, monument de arhitectură, a fost ridicată în 1896.

Tot în Iaşi se află continuatoarea primei şcoli superioare de inginerie din România, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, cu peste 15.000 de studenţi, prima şcoală superioară de muzică din România, Universitatea de Arte „George Enescu”, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Universitatea Petre Andrei.

În Piaţa Eminescu, în perioada interbelică, s-a ridicat clădirea Fundaţiei Culturale Regale, ce astăzi găzduieşte cea mai veche bibliotecă universitară din ţară, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, cu un fond de carte ce se apropie de 3 milioane de exemplare, unele foarte rare.

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa”, înfiinţată la data de 30 septembrie 1879 în cadrul Universităţii “Al. I. Cuza” (fondată în 26 octombrie 1860) are în prezent 4 facultăţi: Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea de Farmacie şi Facultatea de Bioinginerie Medicală, cu domenii de licenţă în sănătate, respectiv ştiinţe inginereşti aplicate. Este considerată una din cele mai prestigioase universităţi de profil din România cu statut multilingvistic. Organizează şi coordonează pregătirea universitară şi postuniversitară, precum şi cercetarea ştiinţifică şi cooperarea naţională şi internaţională din domeniul medico-farmaceutic.

CONTACTEAZĂ OPERATORUL RAO 2023:

4 + 6 =

OPERATORUL RAO 2023:

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@rao-iasi.ro
Website: www.eventernet.ro

PARTENERI MEDIA:

PROGRAM

PROGRAM RAO 2023

Programul preliminar va fi disponibil în curând. Vă mulțumim!

CONTACTEAZĂ OPERATORUL RAO 2023:

11 + 6 =

OPERATORUL RAO 2023:

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@rao-iasi.ro
Website: www.eventernet.ro

PARTENERI MEDIA:

REZERVĂ CAZARE

REZERVĂ CAZARE

Termenul limită pentru rezervarea cazării este 10 aprilie 2023.

METODE DE REZERVARE A CAZĂRII:

1. prin completarea secţiunii “Rezervare cazare hotel” – forma de rezervare recomandată (opţiunea de rezervare este disponibilă doar după accesarea paginii personale pe baza numelui de utilizator şi a parolei stabilite la înregistrarea online)
2. prin e-mail pe adresa: contact@rao-iasi.ro*
* În acest caz, vă rugăm să specificaţi în email perioada de cazare, hotelul şi tipul camerei.

Plata cazării se va face în contul Eventer.Net, nr. cont: RO34BACX0000001109460000, deschis la UniCredit Bank Iaşi, cu menţiunea “Pentru RAO 2023 – Rezervare Cazare, Hotel …”. Codul fiscal al SC EVENTER.NET SRL este RO 26964360.
Vă rugăm să trimiteţi copia documentului de plată a cazării operatorului evenimentului prin email.

CONFIRMAREA REZERVĂRII
Rezervarea la hotel nu este valabila fără dovada plăţii pentru întreaga perioadă de cazare rezervată. Confirmarea rezervării va fi trimisă prin email de catre operatorul evenimentului.

ANULĂRI
Anulările sunt acceptate doar prin e-mail sau notificare scrisă pe adresa operatorului RAO 2023. Până la data de 10.04.2023 (inclusiv) se va rambursa 95% din suma achitată, nimic ulterior.

HOTEL INTERNAȚIONAL 4*

Adresa: Str. Palat nr. 5A, Iaşi
Amplasat în cadrul Complexului Palas Iaşi, Hotelul Internaţional 4* oferă unităţi de cazare cu Wi-Fi gratuit şi acces gratuit la piscina interioară, centrul de fitness, saună uscată şi umedă şi cadă cu hidromasaj. Toate camerele au aer condiţionat, TV cu ecran plat cu canale prin cablu, minibar, facilităţi pentru prepararea de ceai şi cafea, birou, cutie de valori.

Cameră single – 535 lei/camera/noapte
Cameră dublă – 600 lei/camera/noapte
Tarifele includ taxa locală, mic dejun şi TVA.

HOTEL UNIREA 4*

Adresa: Piața Unirii nr. 5, Iași
Hotel Unirea Iaşi este poziţionat ultracentral, chiar în Piaţa Unirii. Hotelul este unul dintre cele mai uşor de găsit obiective din Iaşi.
Având în vedere poziţionarea privilegiată, Hotel Unirea se află aproape de principalele obiective turistive şi culturale ale capitalei Moldovei: Biserica Trei Ierarhi, Mitropolia Sfânta Paraschiva, Filarmonica şi Teatru Naţional Iaşi.

Cameră single – 400 lei/camera/noapte
Cameră dublă – 470 lei/camera/noapte
Tarifele includ taxa locală, mic dejun şi TVA.

HOTEL TRAIAN 4*

Adresa: Str. Piața Unirii nr. 1, Iași
Construit între 1879 și 1882, de compania condusă de Eiffel, în stil neoclasic francez, pe o structură metalică (la vremea aceea o noutate), cu coloane din fontă și platforme metalice, acest proiect inovator a dus pur și simplu la ruina lui Scarlat. Scarlat Pastia care, pentru a-și acoperi datoriile, a fost obligat să transfere clădirea către compania „Credit urban”, care a transformat clădirea într-un hotel.
Ulterior, hotelul a intrat în proprietatea familiei evreiești a lui Theitler, iar în 1942, clădirea a fost expropriată de moștenitorii lui Adolf Theitler. La un an de la exproprierea hotelului, Primăria Iași a renovat hotelul cu fonduri proprii, pentru ca în 1950 să fie naționalizat.

Cameră single (pat de o persoană) – 340 lei/camera/noapte
Cameră single standard – 365 lei/camera/noapte
Cameră dublă standard – 380 lei/camera/noapte
Cameră dublă Deluxe (1-2 persoane) – 480 lei/camera/noapte
Tarifele includ taxa locală, mic dejun şi TVA.

HOTEL SELECT 4*

Adresa: Strada 14 Decembrie 1989 nr. 2, Iași
Palatul Neuschotz, ce găzduiește astăzi Select Hotel, a fost construit în secolul al XIX-lea și a aparținut bancherului Iacob Neuschotz, personaj cunoscut pentru acțiunile sale filantropice.
Situat într-o clădire din secolul al XIX-lea, la un minut de mers pe jos de cea mai apropiată stație de tramvai, acest hotel relaxat se află la 1 km de Palatul Culturii și la 4 km de Grădina Botanică din Iași.

Cameră single standard – 380 lei/camera/noapte
Cameră dublă standard – 460 lei/camera/noapte
Tarifele includ taxa locală, mic dejun şi TVA.

HOTEL RAMADA 3*

Adresa: Str. Grigore Ureche 27, Iaşi
Hotelul este amplasat la kilometrul zero al oraşului, chiar pe esplanada Complexului Comercial Palas. Localizarea centrală, la numai 15 minute distanţă de aeroport şi la doar 7 minute de Gara Centrală, permite un acces extrem de facil către hotel. Apropierea de principalele obiective turistice precum şi liniştea zonei, îi asigură hotelului Ramada un amplasament ideal.

Cameră single – 330 lei/camera/noapte
Cameră dublă – 380 lei/camera/noapte
Tarifele includ taxa locală, mic dejun şi TVA.

HOTEL MOLDOVA 3*

Adresa: Str. Anastasie Panu nr. 31, Iaşi
Hotelul este situat la aproximativ 300 m de Hotelul Internaţional. Toate camerele sunt modernizate, dotate cu minibar, TV Satelit, conexiune Internet.

Camera single – 290 lei/camera/noapte
Camera dublă – 315 lei/camera/noapte
Camera single (vedere la Palatul Culturii) – 310 lei/camera/noapte
Camera dublă (vedere la Palatul Culturii) – 335 lei/camera/noapte
Tarifele includ taxa locală, mic dejun şi TVA.

CONTACTEAZĂ OPERATORUL RAO 2023:

10 + 5 =

OPERATORUL RAO 2023:

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@rao-iasi.ro
Website: www.eventernet.ro

PARTENERI MEDIA: